Koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som må fungere, og det er viktig at du følger gode avfallsrutiner.

I disse dager handler mye om koronaviruset. Hverdagen er helt annerledes enn den pleier. Situasjonen kan oppleves utrygg, og det som var vanskelig før blir kanskje enda vanskeligere. Hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig, finnes det hjelp å få. Ikke nøl med å ta kontakt med for eksempel barnehage, skole, helsestasjon, familiesenter eller barnevernet. Vi vil hjelpe.

Regjeringen lemper med umiddelbar virkning på regler slik at pensjonerte sykepleiere og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe uten å få pensjonen redusert.

I denne situasjonen vil det etter hvert være mange som sitter isolert hjemme og som trenger hjelp til ulike gjøremål.

Dersom du sitter isolert og trenger hjelp, for eksempel til daglige gjøremål som handling, så kan vi få frivillige til å gjøre dette for deg.

Vi ber om at all kontakt med kommunen skjer digitalt eller pr. telefon. 

 

Tjeneste- og koordineringskontoret har for å forebygge spredning av korona avlyst alle hjemmebesøk, kontorbesøk/samtaler, møter etc.

Vi søker deg med helsefaglig kompetanse til å bidra i forbindelse med utbrudd av koronavirus (Covid-19).

Gjesdal kommune holder alle skoler, SFO og barnehager stengt fra 13.3.20 til og med 13.4.20 (vedtatt 24.3.20).

Som resten av Norge er også NAV Gjesdal påvirket av korona-situasjonen. Vi skal så godt som mulig svare alle som har behov for dialog med oss, og anbefaler deg å ta kontakt med din veileder via aktivitetsplanen din.