Gjesdal kommune

Legevakt

Legevakt

Dersom det står om liv: ring 113

Gjesdal kommune har døgnåpen legevakt sammen med Sandnes kommune. Legevakten skal sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenom fastlegens åpningstider. Med nødvendig menes først og fremst:

  • Akutte livstruende sykdommer/skader, eller mistanke om slike
  • Alvorlig sykdom, eller mistanke om det.
  • Sykdommer eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverrelse/forlengelse om man venter til neste dag med å konsultere lege.
  • Sykdommer som medfører vesentlig smerte, angst eller andre plager.

Det er alltid en fordel at du ringer på forhånd, slik at du slipper å møte opp unødvendig. Du får en time for frammøte etter at din situasjon er vurdert av en sykepleier.

Kontakt legevakten

Telefonnummer: 116 117 (du får da kontakt med legevakten i den kommunen du oppholder deg)

Besøksadresse

Brannstasjonsveien 2, Sandnes (den nye brannstasjonen på Stangeland)