Gjesdal kommune

Parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringskort gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå.

Søknadsskjema

Søknadsskjema i PDF format (PDF, 2 MB)

Legeerklæring

Legeerklæring i PDF format (PDF, 155 kB)

Dette må du ha med i søknaden din:

  • Legeerklæring, hvor legen beskriver forflyttingsevnen din og eventuelle hjelpemidler du bruker
  • Informasjon om hvorfor du har behov for parkeringstillatelse
  • Oversikt over steder og/eller situasjoner hvor du har særlig behov for parkeringstillatelse

Hvordan kan jeg bruke parkeringskortet?

Når kortet er plassert med framsiden godt synlig bak frontruta, kan du:

  • parkere på plasser reservert for forflytningshemmede. Dette gjelder alle offentlige parkeringsplasser som er merket med handikap-symbol eller skilt. På slike steder kan du også parkere uten å betale avgift og utover maksimal parkeringstid (det siste gjelder ikke når det for forflytningshemmede er fastsatt avgrenset parkeringstid)
  • parkere på handikap-plasser på parkeringsplasser driftet av private parkeringsselskap. På disse plassene må du som regel betale avgift.
  • parkere på steder med bostedsoneparkering.
  • passere bomring uten å betale avgift (dette må du første søke om hos Ferde. I frittstående bomstasjoner må du derimot betale avgift.

Parkeringskortet gjelder i hele Norge. Det gjelder og i Europa ellers, men da etter reglene i de enkelte landene. Parkeringskortet blir gitt for to til fem år.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg får avslag?

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, har du rett til å klage. Frister er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være skriftlig.

Kontakt

Gry Lima Høgstø
Saksbehandler
E-post
Telefon 98 47 93 99
Mobil 98 47 93 99