Aktuell informasjon

Kontaktinformasjon Mestringsenheten

Kontaktinformasjon Mestringsenheten

Mestringsenheten består av Fagteam psykisk helse, ROP team, ROP team bolig og SMIÅ.

Fagteam psykisk helse, ROP team og Smiå gir tjenester på dagtid. ROP team bolig gir døgntjenester.

Kontaktinformasjon Fagteam psykisk helse

Kontaktinformasjon Fagteam psykisk helse - Lavterskel
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt Kommentar
Lavterskel psykisk helse 469 48 541 11:30 -13.00 Du kan også sende SMS, så kontakter vi deg. NB: ikke skriv sensitive opplysninger.
Avdelingene har ingen akuttfunksjon. Dersom det haster å få hjelp kontaktes: Akutteam ved Jæren DPS (474 59 797), legevakt (116 117) eller AMK (113)

Kontaktinformasjon ROP team

Kontaktinformasjon ROP team
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Ingeborg Røthe Lekve (fagkoordinator, kontakt v/nye henvendelser) 952 94 819 7.45-15.15
Herdis Berge 469 29 432 7.45-15.15
Amalie J Lie (Ungdomsoppfølger) 480 87 653 7.45-15.15
Lene Urdal 913 48 347 7.45-15.15
Åse Bakka Holte 481 22 673 7.45-15.15
Kim Patrick Torland 476 84 697 7.45-15.15
Monica Castle 952 94 817 7.45-15.15
Avdelingsleder, Camilla Trones 936 242 52 7.45-15.15
Avdelingen har ingen akuttfunksjon. Dersom det haster, ta kontakt med Akuttteam Jæren DPS (474 59 797), Legevakten (116 117) eller AMK (113)

Kontaktinformasjon ROP team bolig

Kontaktinformasjon ROP team bolig
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Avdeling 952 94 818 7.45-22.00
Avdelingsleder, Camilla Trones 936 24 252 7.45-15.15
Driftskoordinator, Herdis Berge 469 29 432 07.45-15.15
Boligkoordinator, Linda Gystøl 476 68 242 07.45-15.15

Kontaktinformasjon Smiå

Kontaktinformasjon Smiå
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Hege Ø. Bjerg, faglig leder 951 50 388 7.45-15.15
Avdelingsleder, Camilla N. Trones 936 24 252 7.45-15.15
Anita F. Abrahamsen, ungdomsveileder 480 82 834 07.45-15.15
Annette N. Montgomery 952 94 840 07.45-15.15