Lavterskel psykisk helse

Lavterskel psykisk helse

Lavterskel psykisk helse tilbyr samtaler for voksne som opplever psykiske vansker, psykiske lidelser eller livskriser. Vi gir samtaletilbud for råd og veiledning, kortvarig terapi og støttesamtaler, samt helhetlig oppfølging av lengre varighet.

Hvem kan henvende seg til oss?

  • Tilbudet er til innbyggere over 18 år som er bosatt i Gjesdal kommune. 

  • Du trenger ikke henvisning fra lege. 

  • Dersom du har behov for akutt hjelp kan du kontakte fastlegen din, legevakten (tlf. 116 117) eller Ambulant akutt team tlf. 51 77 69 40 / 47 45 97 97. 

Hva kan jeg få hjelp til?

Tilbudet inneholder vurdering, kognitiv terapi, støttesamtaler, individuelle tilbud og ulike mestringskurs. Vi tilbyr også assistert selvhjelp.

Vi vil tilby vurderingssamtale innen to uker fra du tok kontakt. 

 

Kontakt

Lavterskel psykisk helse
Mobil 469 48 541

Telefontid: Mandag til fredag kl 11.30-13.00

Lavterskel psykisk helse har lokaler i underetasjen på Ålgård bo og aktivitetssenter