Gjesdal kommune

Digihelse Gjesdal

Digihelse Gjesdal

Vi ønsker enda bedre kommunikasjon mellom våre innbyggere og helsetjenesten. 

Om Digihelse

Nettstedet helsenorge.no kan være din digitale inngang til en samlet helse- og omsorgstjeneste. Her kan du trygt administrere avtaler og sende meldinger, og du kan sende meldinger og avbestillinger direkte inn i kommunens elektroniske pasientjournal. På HelseNorge sine nettsider får du informasjon og tjenester som hjelper deg til å følge opp egen helse.

Gir en samlet oversikt

På HelseNorge sine nettsider finnes det allerede mange tjenester for innbyggerne: kjernejournal, bytte fastlege og mye mer. Melding og kalender gjør nettstedet enda mer attraktivt. Ved å innføre melding og kalender, bidrar kommunen til at andelen innbyggere som er digitalt aktive kan øke.

Et nettsted med mange tilbydere av informasjon er best for innbyggerne. Til slutt kan all digital kommunikasjon med helsevesenet skje fra samme sted, og innbyggerne får en samlet oversikt over kontakten med helsevesenet.

Når vi tar i bruk den nye løsningen, kan vi:

  • sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen
  • se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk
  • få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post.

Se hvordan løsningen fungerer, i filmen om Astrid.

 

Hvordan virker Digihelse?

Avtaler og avbestilling

Ved å logge inn på helsenorge.no kan du se avtaler du har med helsetjenestene i kommunen, for eksempel besøk fra hjemmesykepleien. Du kan også avlyse besøk som ikke passer. Avbestillingene registreres direkte i kommunens elektroniske pasientjournal (EPJ).

På denne måten blir det enklere for deg å planlegge hverdagen. Samtidig vil kommunen motta færre henvendelser på telefon, og hjemmetjenesten vil unngå mange bomturer.

Meldinger

Pasienten og pårørende kan enkelt og trygt sende og motta meldinger. Meldingene kan inneholde sensitive opplysninger, siden løsningen krever innlogging med sikkerhetsnivå 4. Her kan du lese mer om nettsikkerhet.

Alle meldinger lagres i pasientens journal, og både pasienten og kommunen har dermed god dokumentasjon. Løsningen legger også til rette for direkte kontakt mellom hjemmetjenesten og pårørende, og kommunen vil motta færre telefoner.

Varsler om utførte besøk

Pasienten og pårørende med fullmakt kan få varsel på e-post eller tekstmelding når et hjemmebesøk er utført. Dermed kan pårørende holde oversikt over hvilken hjelp brukeren får.

Fullmakt til pårørende

Dersom pårørende skal ha tilgang å bruke tjenester på HelseNorge sin nettside på dine vegne, må de ha fullmakt. Det er mulig å få tilgang til tjenester på HelseNorge sin nettside på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse. 

Innlogging

​For å logge inn på helsenorge.no kan innbyggerne bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Innloggingen har sikkerhetsnivå 4, og det er dermed mulig å utveksle sensitive opplysninger.

Les mer om Digihelse

Klikk her for å lese mer om Digihelse (KS sin nettside).