Aktuell informasjon

Kvalifisering og integrering

Kvalifisering og integrering

Gjesdal kommune bosetter flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) eller Utlendingsdirektoratet. I 2019 ble det gjort vedtak om bosetting av 15 flyktninger, i samsvar med anmodning fra IMDI.

Avdeling for kvalifisering og integrering består av flyktningtjenesten og voksenopplæringen og har ansvar for bosetting, norskopplæring og kvalifisering av flyktninger. Vi holder til i Veveriet og har administrasjonslokaler i 2.etg. 

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Oppholdstillatelse og alder bestemmer om en har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For detaljer, se Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)

Vi tilbyr norskundervisning på dagtid, for voksne innvandrere, og har mulighet til å ta imot nye elever inntil 4 ganger pr. år, henholdsvis august, november, januar og april. Digitalt søknadsskjema finner du til her.

Søke om fritak

En kan søke fritak for de obligatoriske timene hvis en kan dokumentere norskkunnskaper, se  Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Kommunen kan bestemme at fritaket også innebærer bortfall av rett til opplæring.

Rett og plikt til introduksjonsprogrammet

Oppholdstillatelse og alder bestemmer om en har rett og/eller plikt til introduksjonsordningen. For detaljer se introduksjonsloven kap. 2, §2