Gjesdal kommune

Kirkegårder og gravsted

Kirkegårder og gravsted

Her kan du finne mer informasjon om kirkegårdene i Gjesdal, samt informasjon om festegraver og stell av graver.

Gravferd

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Ellers vil det være avdødes nærmeste etterlatte som har ansvaret for dette.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, fattes nødvendig avgjørelse av kommunen. Avgjørelsen kan ikke påklages. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Kirkelig fellesråd sin avgjørelse om å forlenge eller forkorte fristen for kremasjon og gravferd kan heller ikke påklages.

Dersom pårørende føler seg utsatt for feilaktig behandling av et begravelsesbyrå, kan de henvende seg til ”Klagenemnda for gravferdstjenester”. Dette er en uavhengig klageinstans som består av en jurist (som er nemndas leder), en representant for Forbrukerrådet og enrepresentant for gravferdsbransjen.

Les mer om gravferdstjenester på nettsidene til Forbrukerrådet.

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Dersom avdøde ikke skal kremeres, skal kistegravlegging skje senest ti virkedager etter dødsfallet.

Etterlatte kan selv ordne alt i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å få hjelp av et privat gravferdsbyrå.

Kirkegårder i Gjesdal

Det finnes 4 kirkegårder i Gjesdal

Ålgård gravplass
Gjesdal gravplass

Gjesdal kirke eller Gjesdal kyrkje er en langkirke fra 1848 i Gjesdal kommune, Rogaland fylke. Byggverket er i tre og har 450 plasser. Fra 1345 er det spor etter kirkebygg på Gjesdal.

 

Gjesdal kyrkjegard, ved Gjesdal kyrkje
Adresse: Gjesdalvegen 400, 4330 Ålgård

Oltedal gravplass
Dirdal gravplass

 

Søk etter gravsted

Her kan du søke etter gravsteder i Gjesdal kommune:

http://www.ecclesia.no/public/user_gjesdal

Stell av graver

Den som er ansvarlig for frigrav eller er fester, har rett og plikt til å stelle gravstedet(ene). Plantefelt som ikke blir beplantet og stelt av fester tilsåes av kirkegårdsbetjeningen.
Gjesdal kommune kan sørge for årlig planting og stell på grav mot avtale. Ved kommunalt stell av graver benyttes plantekasser med selvvanning. Gravene blir stelt fire ganger i året.

Kun komposterbart materiale skal brukes ved gravferd eller til pynting av gravstedet. Dette betyr at plast,  isopor eller ståltråd ikke kan benyttes, men kranser med halmbunn kan brukes.

Gjesdal kommune tilbyr gravstell ved inngåelse av en gravstellavtale. Avtalen løper til den sies opp av en av partene.

Betalt faktura fungerer som en avtale mellom ansvarlig (fester) av grav og gravplassforvaltningen. Det beregnes et etableringsgebyr som dekker innstallering av selvvanningskasse foran gravminnet.

Gravstellavtalens innhold

 • Vårstell: Vårblomster plantes inn.
 • Sommerstell: Sommerblomster plantes innen 15. juni.
 • Høst: Lyng plantes.
 • Vinter: Granbar legges på.
   

Bestill gravstell hos gravplassforvaltningen
Send-post til Malin Bråstein eller ring oss på telefon 51 61 42 00.

 

Festegraver

Festegrav er en grav som mot betaling er festet i en bestemt tidsperiode. Fester er den personen som er ansvarlig for et gravsted. Fester betaler pålagt avgift og sørger for stell. Festetiden er varighet av festeavtale, for tiden 4 år.

Priser og gebyrer
 • Festeavgift: Kr. 270,- pr år. Betales for 4 år av gangen.
 • Årlig stell, inkluderer 4 årlige stell mot betaling: Kr. 1 600,-  pr år. 
 • Engangskjøp selvvanningskasse: kr. 600,-
 • Kistegrav faktureres med kr. 5 000,- dersom avdøde ikke var bosatt i Gjesdal kommune
 • Urnegrav faktureres med kr. 3 000,- dersom avdøde ikke var bosatt i Gjesdal kommune
Gravplassvedtekter for Gjesdal kommune

​​

Kontakt

Malin Bråstein
Lærling
E-post
Telefon 51 61 42 06
Espen Helland
E-post
Telefon 95 80 50 49

Driftsansvarlig renovasjon, park og kirkegård.