Aktuell informasjon

Kirkegårder og gravsted

Kirkegårder og gravsted

Her kan du finne mer informasjon om kirkegårdene i Gjesdal, samt informasjon om festegraver og stell av graver.

Kirkegårder i Gjesdal

Det finnes 4 kirkegårder i Gjesdal:

 • Ålgård kirkegård, lokalisert ved Ålgård nye kirke og Ålgård gamle kirke.
  Adresse: Kyrkjeveien 21, 4330 Ålgård
 • Gjesdal kyrkjegard, ved Gjesdal kyrkje
  Adresse: Gjesdalvegen 400, 4330 Ålgård
 • Oltedal kirkegård, ved Oltedal kirke
  Adresse: Pålskjær 1, 4333 Oltedal
 • Dirdal kirkegård, ved Dirdal kirke
  Adresse: Hunnedalsvegen 49, 4335 Dirdal
Søk etter gravsted

Her kan du søke etter gravsteder i Gjesdal kommune:

http://www.ecclesia.no/public/user_gjesdal

Stell av graver

Den som er ansvarlig for frigrav eller er fester, har rett og plikt til å stelle gravstedet(ene). Plantefelt som ikke blir beplantet og stelt av fester tilsåes av kirkegårdsbetjeningen. Gjesdal kommune kan sørge for årlig planting og stell på grav mot avtale. Ved kommunalt stell av graver benyttes plantekasser med selvvanning. Gravene blir stelt fire ganger i året.

Kun komposterbart materiale skal brukes ved gravferd eller til pynting av gravstedet. Dette betyr at plast,  isopor eller ståltråd ikke kan benyttes, men kranser med halmbunn kan brukes.

Festegraver

Festegrav er en grav som mot betaling er festet i en bestemt tidsperiode. Fester er den personen som er ansvarlig for et gravsted. Fester betaler pålagt avgift og sørger for stell. Festetiden er varighet av festeavtale, for tiden 4 år.

Priser og gebyrer
 • Festeavgift: Kr. 225,- pr år. Betales for 4 år av gangen.
 • Årlig stell, inkluderer 4 årlige stell mot betaling: Kr. 1 100,-  pr år. 
 • Engangskjøp selvvanningskasse: kr. 500,-
 • Kistegrav faktureres med kr. 3 100,- dersom avdøde ikke var bosatt i Gjesdal kommune
 • Urnegrav faktureres med kr. 1 100,- dersom avdøde ikke var bosatt i Gjesdal kommune