Gjesdal kommune

Konfliktråd

Konfliktråd

Konfliktrådet er

 • Frivillig
 • Gratis
 • Landsdekkende
 • For alle aldersgrupper

Konfliktrådet behandler både straffesaker og sivile saker.

Straffesaker blir overført av påtalemyndigheten i politiet eller domstolen.

Eksempler på saker er vinning, skadeverk eller vold.

Sivile saker kan være mindreårige som begår lovbrudd eller saker som kommer direkte fra en eller begge parter. Eksempel: nabokonflikter, familiesaker, forhold som skjer på skole eller i arbeidsliv, forbrukersaker mm.

Ta kontakt hvis du....
 • har et problem, en utfordring eller konflikt som du ønsker å løse
 • har vært utsatt for et lovbrudd
 • vil bearbeide en vond opplevelse
 • ønsker å snakke med den andre part
 • ønsker å ha innflytelse på egen løsning
 • vil bli ferdig med saken
Konfliktrådet tilbyr:
 • Å kontakte den eller de du ønsker å snakke med
 • Forhåndssamtale
 • Upartiske meglere
 • Hjelp til å inngå en avtale, som inneholder det som dere som parter blir enige om, f.eks økonomisk erstatning, arbeidsavtale eller kanskje noe om hvordan dere skal forholde dere til hverandre.
Hvordan nå oss?

På vår nettside konfliktraadet.no finner du mer informasjon. Via siden kan du også melde en sak.

Ditt lokale konfliktråd er Konfliktrådet i Sør-Rogaland, Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger.

Internettside: https://www.konfliktraadet.no/soer-vest.311374.no.html

Epost: sor-rogaland@konfliktraadet.no, tlf. 22 77 72 70.

Konfliktrådsmøtene foregår vanligvis lokalt i partenes hjemkommune, og ofte i kommunale bygg.