Gjesdal kommune

Politikontakt

Politikontakt

Politikontakt for Gjesdal er Trine Helland.

Politikontakten er en ressurs innen kriminalitetsforebygging, og sørger for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle.

Politikontakten er pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) fungerer. I tillegg skal politikontakt bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen.

Politikontakt Trine Helland kan kontaktes på tlf. 400 21 152 eller e-post trine.helland@politiet.no.

Kontakt

Trine Helland
E-post
Mobil 40 02 11 52

Politikontakt