Politikontakt

Politikontakt

Politikontakt for Gjesdal er Saleem Rana.

Politikontakten er en ressurs innen kriminalitetsforebygging, og sørger for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle.

Politikontakten er pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) fungerer. I tillegg skal politikontakt bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen.

Politikontakt Saleem Rana kan kontaktes på tlf. 51 89 90 00 eller 970 56 372.

Kontakt

Politikontakt Saleem Rana
Telefon 51 89 90 00
Mobil 970 56 372