Gjesdal kommune

Politikontakt

Politikontakt

Politikontakt for Gjesdal er Trine Helland.

Politikontakten er en ressurs innen kriminalitetsforebygging, og sikrer oppfølging av politiets nærpolitirolle.

Politikontakten er pådriver for at politiråd og SLT-samarbeidet (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) fungerer. I tillegg skal politikontakten bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen.

Ved anmeldelse skal politivakten i Sandnes kontaktes på tlf. 02800. For andre henvendelser kan politikontakt Trine Helland kontaktes på tlf. 400 21 152 eller e-post trine.helland@politiet.no

Kontakt

Trine Helland
E-post
Mobil 40 02 11 52

Politikontakt