Politikontakt

Politikontakt

Politikontakt for Gjesdal er Kåre Birkeland.

Politikontakten skal være er en ressurs innen kriminalitetsforebygging, og skal sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle. Politikontakten skal være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid (Samordning for lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) fungerer. I tillegg skal han eller hun bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen.

Politikontakt Kåre Birkeland kan kontaktes på tlf. 51 89 90 00. Han er til stede i Veveriet hver onsdag.

Kontakt

Politikontakt Kåre Birkeland
Telefon 51 89 90 00