Gjesdal kommune

Veterankontakt og veteranplan

Veterankontakt og veteranplan

Gjesdal kommune har sammen med kommunene Klepp, Time, Hå og Sandnes utarbeidet en veteranplan. Ifølge veteranplanen skal hver kommune ha en egen veterankontakt.


I Veteranplanen står det om veterankontakten:
«Veterankontakten vil ha ansvar for å halde oversikt over kommunen sitt tilbod og ha kunnskap om sentrale aktørar innanfor feltet og det tilbodet dei har. Veterankontakten vil vere kommunen sitt kontaktpunkt for veteranar, for andre samarbeidskommunar, for aktørar innan feltet og for forsvaret.»

Veterankontaktens primæroppgave er å være kontaktpunkt for veteranen og veteranfamilien i møtet med kommunen, slik at spørsmål og behov blir møtt med forståelse og kompetanse.

Veteraner har som alle andre, ulike behov. Veterankontakten kan veilede og informere om de ressurser som finnes lokalt og nasjonalt.

Veterankontakt for Gjesdal kommune er Jøran Dahl

Epost: joran.dahl@gjesdal.kommune.no

Telefon: 92 42 42 45

Kontakt

Jøran Dahl
Veterankontakt
E-post
Mobil 92 42 42 45