Veteranplan

Veteranplan

Kommunane Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes og Time har gått saman for å utarbeida ein felles veteranplan.

 

 

Måla for kommunen sin veteranplan:

  • Verdsetje, ivareta og følgje opp veteranane. Både under og etter internasjonal teneste for Noreg
  • Gjere det enklare for kommunane å fylle rolla som tenesteytar for veteranane sitt behov i lokalsamfunnet
  • Auka samhandling i kommunane og medverka til at veteranar og familiar blir møtt med gjennomgåande kompetanse og forståing
  • Fungere som eit heilskapleg opplysnings- og informasjonsdokument for veteranar, kommunen og lokalsamfunnet
  • Veteranane skal vere ein ressurs i dette arbeidet generelt, og i skolen spesielt.