Fritidskort

Fritidskort

Fritidskortet gir barn fra familie med lav inntekt, gratis adgang til en rekke kulturopplevelser.

Vi er stolt over vår gavmilde samarbeidspartner som gir gratis adgang til disse barna, som også får ta med seg en venn eller forelder. Kongeparken, Jærmuseet og SF kino i Sandnes er blant dem som tilbyr opplevelser for dem med opplevelseskort.

NAV Gjesdal distribuerer fritidskort til familiene. Fritidskortet er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunen.