Idrettshall, treningstider, idrettslag i Gjesdal

Idrettshall, treningstider, idrettslag i Gjesdal

Idretten står sterkt i Gjesdal.

Rogaland Idrettskrets  har registrert 23 idrettslag/klubber i Gjesdal kommune. Gjesdal I.L og Dirdal IL er fleridrettslag. De resterende 21 lag/klubber  representerer et bredt spekter av forskjellige idretter.

Stor satsing
Kommunen har i senere tid lagt ned store ressurser i nye moderne anlegg. Nytt sentralidrettsanlegg på Ålgård ble åpnet i 2014. Oltedal FK har ferdigstilt kunstgressbane på eget anlegg. I Dirdal står ny hall ferdig. Det er svømmehaller på Ålgård og i Oltedal.

Idrett, treningstider osv

Fast treningstid i Gjesdalhallen og gymsaler

Faste treningstider i kommunale gymsaler og Gjesdalhallen 1 tildeles to år om gangen. hovedsøknadfrist er 1. april hvert annet år.

Treningstid i Gjesdalhallen 1 er kun til idrettslag og tidene er fordelt i samarbeid med Gjesdal Idrettsråd. Alle kan søke om tid i kommunale gymsaler.  Aktiviteter for barn og unge blir prioritert. Inneidrett blir prioritert over uteidrett.

Gjesdalhallen
Idrettslag som ønsker treningstid i Gjesdalhallen 1 melder sin behov til Gjesdal idrettsråd. 
Reglement for Gjesdalhallen 1, godtatt 27.01.21 (PDF, 126 kB)​​​​​​​

Gymsaler på Bærland skole, Ålgård skole og Gjesdal Ungdomsskole
Alle kan søke om treningstid i gymsalene via www.bookup.no. Om det er ledig tid kan det søkes om treningstid fortløpende, men alle må søke på nytt hvert annet år. Trenere for de større klubber (ÅFK og ÅHK) må søke via klubbens leder.

Hovedsøknadsfrist 1. april 2020, 1. april 2022 osv.

 

Hvordan låner jeg Gjesdalhallen 1 til arrangement eller kamp?

Lag og foreninger som er registrert i Gjesdal kommune kan låne Gjesdalhallen 1 til kamp og arrangementer.

  • Arrangement tildeles etter søknad for 1 sesong om gangen og etter det, fortløpende.
  • Hovedsøknadsfrist er 1. mai for påfølgende sesong (aug – juni), i forkant av hallfordelingsmøtet med de regionale idrettsforbundene.
  • Søknader kan også fremmes i nåværende sesong så langt det er ledige dager.
  • Idrettsarrangement har prioritet foran andre arrangement
  • Seriespill, konkurranser og turneringer i regi av idrettskretser og særforbund prioriteres.
  • Inneidretter prioriteres foran uteidretter.
  • Kommersielle arrangement tildeles kun ved ledig kapasitet og etter at idrettens behov er dekket.
  • Gjesdalhallen leies IKKE ut til private fest, barnebursdag eller lignende.

Trykk her for booking av Gjesdalhallen

Kan vi starte opp med trening igjen (korona restriksjoner)?

Vi følger de nasjonale retningslinjene.
Sjekk Norges idrettsforbund for informasjon. https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Her er en oversikt over hvem som kan trene innenfor hver enkelt idrett: 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/44b0fff1fd324b7bbaa2f6d82f24c4ee/2020-korona---informasjonsgrunnlag-gj.apn.-breddeidr.-med-tall-11.08.2020.pdf