Gjesdal kommune

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken

Hvert år arrangerer kulturavdelingen i Gjesdal kommune enkelte arrangement som er spesielt tilrettelagt våre innbyggere over 70 år. Arrangementene er støttet av Rogaland fylkeskommune igjennom ordningen den kulturelle spaserstokken. 

Programmet varierer fra år til år og blir reklamert for på gjesdal.friskus.com. Her finner du oversikten over det som skjer i kommunen. I tillegg markedsfører vi ut til lag og foreninger som har mange medlemmer i målgruppen.

Dersom du ønsker å få personlig oppdateringer på programmet kan du sende en sms til prosjektansvarlig Mari Rettedal Westlake på 46866101 og bli lagt til liste. Du vil da få sms når det er arrangement. 

Prosjektmidlene blir beregnet ut ifra hvor mange eldre som bor i en kommune. Gjesdal kommune har en veldig ung befolkning så derfor er midlene svært begrenset. Vi har ikke mulighet til å ha mange artister i løpet av et programår. Dersom du er artist og er på jakt etter spillejobber, anbefaler vi å ta kontakt med Gjesdal frivilligsentral som driver Syng med oss der de har artister inne. Her finner du nettsiden med kontaktinformasjon til Gjesdal frivilligsentral.