Aktuell informasjon

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken

Hvert år arrangerer Gjesdal kommune med støtte fra fylkeskommunen ulike forestillinger og aktiviteter under banneret den kulturelle spaserstokken. Tilbudet er for alle innbyggere over 70 år.

Koster det noe?

Hyggestund ved Solås er alltid gratis. Program ellers er også gratis om ikke noe annet er spesifisert. Se til oppdaterte program under.

Hvor foregår arrangementene?

Hovedscenen for spaserstokken i Gjesdal skjer ved Solås bo og rehabiliteringssenter. Her kjøres programmet for Hyggestund som er en serie forestillinger med musikk, poesi og drama. Innholdet endres hvert år.

Deler av årsprogrammet vil også kunne finne sted ved arenaer i kommunen som Veveriet og biblioteket. Se program for nærmere info.

Jeg er ikke 70 år. Kan jeg komme likevel?

Vi pleier ikke å måtte snu folk i døren, men ta forbehold på arrangement som kan være spesielt populære.

Finnes det andre tilbud for eldre i Gjesdal?

Det skjer mye i Gjesdal. For en oppdatert oversikt anbefaler vi å sjekke gjesdal.frivilligsentral.no og  Friskus.no.

 

Jeg er artist. Vil dere booke meg?

Send en epost om hva dere tilbyr til Mari Rettedal Westlake i kulturavdelingen. Program settes opp for hele år om gangen. Planlegging og booking skjer om høsten.