Gjesdal kommune

Vellag og lekeplasser

Vellag og lekeplasser

Vellag driver de fleste lekeplasser i Gjesdal kommune.

Hvem er ansvarlig for drift av lekeplasser i Gjesdal kommune?

I Gjesdal kommune har vi mange små lekeplasser og ballbinger i tilknytning til boligområder. Noen av disse er gamle, mens andre er helt nye. Disse lekeplasser er drevet av boligområdets vellag eller sameielag, som kan søke støtte til dette arbeid én gang i året.

Kan vi søke om støtte til drift av lekeplass?

Alle vellag som er registrert hos oss i Friskus kan søke om støtte til drift og investeringer knyttet til lekeplass. Se her for mer informasjon om støtte som kan søkes under kulturmidler.

Lekeplassen i midt nærområde er på kommunale grunn - har ikke Gjesdal kommune ansvar for drift ev den?

Noen av lekeplassene er på kommunale eide grunn, mens andre er på privat grunn. Begge typer lekeplasser er likevel driftet av vellag.

Hva med ansvar og forsikring?

Alle vellag som er registrert hos oss (via Friskus) er forsikret under en fellesforsikring fra Vellenes fellesorganisasjon. Du finner mer informasjon om forsikring her.

Vi er helt nye på dette - hvor kan vi finne ut mer om å drifte vellag og lekeplass?

Vellenes fellesorganisasjon har mye nyttige informasjon for alle vellag på sin nettside.

Hvilke lekeplasser har Gjesdal kommune ansvar for?

Gjesdal kommune har ansvar for drift av barneanleggene på Ålgård sentrum (svevende benker, dissene ved busstopp og ungdomsanlegg ved kanalen). I tillegg drifter vi lekeplasser og anleggene i tilknytning til skolene. Alle andre lekeplasser driftes av vellag.

Kan Gjesdal kommune fjerne gamle lekeapparater?

Fjerning av gamle lekeapparater er i utgangspunktet vellagets ansvar. Gjesdal kommunes avdeling for teknisk drift kan noen ganger hjelpe med fjerning av apparater, men dette er etter kapasitet. For å høre om de kan hjelpe send in forespørsel via dette skjema.

Kan vi søker om midler andre plasser?

Tilskuddsportalen er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Tilskuddsportalen gir en god oversikt over ulike tilskudd.

Tilskuddsportalen består av to portaler: En for kommuneansatte og en for frivillige i lag og foreninger samt organisasjoner. Gjesdal kommune abonnere på Tilskuddsportalen, så den er gratis for vellag å bruke den. Alt du trenger å gjøre er å registrere laget. 

Link til Tilskuddsportalen