Aktuell informasjon

Landbruksnytt

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om, og utgjør en viktig inntektskilde for mange foretak.
 

Husk søknadsfrist 15. oktober. Telledatoen er 1. oktober.

Nå er det åpnet for å søke på Regionalt miljøtilskudd. Søknadsfristen er 15. oktober.