Aktuell informasjon

Skuddpremie på rev og mink

Skuddpremie på rev og mink

Gjesdal kommune har skuddpremie på rev og mink.

Skutt rev må fremlegges og kontrolleres av Gjesdal kommune som skriver ut attest.

Vi klipper klørne på høyre fremfot. (Råtnede dyr blir det ikke gitt premie til.)

Reven skal være skutt i Gjesdal kommune.  

Det utbetales kr 272,- per rev, og kr 20,- per mink.

Kommunen videreformidler attestene til Gjesdal sau og geit en gang i året. Gjesdal sau og geit gir også en hvis sum i skuddpremie per dyr.

Kontakt

Gudrun Kristensen
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 412 34 175
Tone Sondresen
E-post
Telefon 51 61 42 89
Gerd Karin Espedal
avdelingsleder arealbruk
E-post
Telefon 51 61 42 60
Mobil 922 13 220
avdelingsleder arealbruk