Oppgave over alkoholomsetning

Oppgave over alkoholomsetning

Alle salgssteder som har bevilling for salg av alkohol må hvert år sende inn en oversikt over hvor mye alkohol (liter) de har solgt foregående år. Ut fra omsetningsoppgaven gjør kommunen en beregning basert på satser fra alkoholforskriften.

Skjema for innsending av omsetningsoppgave

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Politisk sekretær / webansvarlig
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 970 88 846