Serveringsbevilling

Serveringsbevilling

Hvis du skal starte et serveringssted med servering av mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. Eksempel på serveringssteder som må ha bevilling er: restauranter, kafeer, puber, gatekjøkken og bensinstasjoner.

For å få serveringsbevilling må daglig leder ha bestått etablererprøven. I tillegg må bevillingssøker og daglig leder ha utvist uklanderlig vandel.

Søknadsskjema

Mer informasjon om etablererprøven finner du hos Rogaland Brann og redning IKS

Serveringsloven

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Politisk sekretær / webansvarlig
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 970 88 846