Gjesdal kommune

Serveringsbevilling

Serveringsbevilling

Hvis du skal starte et serveringssted med servering av mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. Eksempel på serveringssteder som må ha bevilling er: restauranter, kafeer, puber, gatekjøkken og bensinstasjoner.

For å få serveringsbevilling må daglig leder ha bestått etablererprøven. I tillegg må bevillingssøker og daglig leder ha utvist uklanderlig vandel.

Søknadsskjema

Mer informasjon om etablererprøven finner du hos Rogaland Brann og redning IKS

Serveringsloven

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 97 08 88 46

Politisk sekretær
Valgansvarlig
Webansvarlig