Gjesdal kommune

Skjenking av alkohol på arrangement

Skjenking av alkohol på arrangement

Det er to typer skjenkebevilling for arrangement: lukket selskap (ambulerende skjenkebevilling) og åpent arrangement (skjenkebevilling for en enkeltanledning).

Søknadsskjema for skjenkebevilling til åpne eller lukka arrangement

Lukket arrangement - ambulerende skjenkebevilling

 

I utgangspunktet må du ikke ha skjenkebevilling dersom du skal ha et privat arrangement for et lukket selskap. Lukket selskap betyr at det før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte personer som er samlet for et bestemt formål i et bestemt lokale.

Men noen ganger er det krav til bevilling også ved lukkede selskaper. Dette er bla. hvis:

  • dersom det tas betaling for alkoholen som blir servert
  • dersom en har leid et lokale og utleier har ansvar for mer enn selve utleien, som servering av mat eller utvask etterpå.
  • lokaler hvor det vanligvis drives serveringsvirksomhet må man ha bevilling, bortsett fra hvis eier, leietaker eller ansatt bruker lokalene til eget bruk til et lukket selskap.

Den som søker om ambulerende skjenkebevilling må ha fylt 20 år. Bevillingshaver er ansvarlig for at reglene i alkoholloven og forskrift blir overholdt, ved at det ikke skjenkes til personer som er for unge og/eller synlig beruset. En må i tillegg overholde tillatte skjenketider.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Vi må ha søknaden inn til oss minst 4 uker før arrangementet finner sted.

Hva koster det?

Det koster 400 kroner for en ambulerende skjenkebevilling.

 

Åpne arrangement (skjenkebevilling for en enkelt anledning)

Når trenger du skjenkebevilling for en enkelt anledning?

Hvis du skal servere alkohol på et arrangement som er åpent for publikum, for eksempel en dansegalla eller en quizkveld, må du ha en skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Det må være en styrer og en stedfortreder for skjenkebevilling, og ansvarlig styrer må ha fylt 20 år.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Det tar ca 6-8 uker å få svar på søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Søknadene sendes til uttalelse hos politiet. Bevilling kan ikke gis av kommunen før uttalelse fra politiet foreligger. 

Hva koster det?

Det koster 400 kroner for en skjenkebevilling for en enkeltanledning.

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 97 08 88 46