Gjesdal kommune

Skatteinnkrever

Skatteinnkrever

Fra 1. november 2019 er oppgavene til Jæren kemnerkontor overført til Skatteetaten. 

Oppgavene som nå utføres av Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. 


Kontakt med skatteetaten får du nå på skatteetaten.no eller telefon 800 80 000.