Gjesdal kommune

Kommunedirektørens lederteam

Kommunedirektørens lederteam

Kommunedirektørens lederteam består av kommunedirektøren og kommunalsjefene for de ulike tjenesteområdene. Kommunalsjefene rapporterer direkte til kommunedirektøren og vil innenfor sine områder ivareta følgende ansvar og plikter:

  • Fungere som kommunedirektør ovenfor sine enheter
  • Ivareta intern lederoppfølging
  • Ansvar for saker til de politiske utvalgene
  • Overordnet ansvar for tjenesteutvikling og planoppgaver

Kommunedirektør


  Pål Larsson

kommunedirektor@gjesdal.kommune.no

 

Økonomisjef:

Bjarte Madland

bjarte.madland@gjesdal.kommune.no

 

 

Personal- og organisasjonssjef:

Linn Kristin Haga

linn.haga@gjesdal.kommune.no

 

 

Kommunalsjef oppvekst:

Jone Haarr
jone.haarr@gjesdal.kommune.no

 

 

Kommunalsjef helse og velferd:

   

Stig Egeland

stig.egeland@gjesdal.kommune.no 

 

 

 

Kommunalsjef kultur og samfunn:

Årstein Skjæveland

arstein.skjaeveland@gjesdal.kommune.no