Rådmannens lederteam

Rådmannens lederteam

Rådmannens lederteam består av rådmannen og kommunalsjefene for de ulike tjenesteområdene. Kommunalsjefene rapporterer direkte til rådmannen og vil innenfor sine områder ivareta følgende ansvar og plilkter:

  • Fungere som rådmann ovenfor sine enheter
  • Ivareta intern lederoppfølging
  • Ansvar for saker til de politiske utvalgene
  • Overordnet ansvar for tjenesteutvikling og planoppgaver

Rådmann:

Klikk for stort bilde

Knut Underbakke
radmann@gjesdal.kommune.no

 

 

 

Økonomisjef:

Klikk for stort bilde

Bjarte Madland

bjarte.madland@gjesdal.kommune.no

 

 

Personal- og organisasjonssjef:

Klikk for stort bilde

Linn Kristin Haga

linn.haga@gjesdal.kommune.no

 

 

 

Kommunalsjef oppvekst:

Klikk for stort bilde

Jone Haarr
jone.haarr@gjesdal.kommune.no

 

 

Kommunalsjef helse og velferd:

Klikk for stort bilde

Lillian Ydstebø

lillian.ydstebo@gjesdal.kommune.no

 

 

Kommunalsjef kultur og samfunn:

Klikk for stort bilde

Årstein Skjæveland

arstein.skjaeveland@gjesdal.kommune.no