Gjesdal kommune

Barn og unges representant i plansaker

Barn og unges representant i plansaker

Alle kommuner skal ha en ordning slik at barn og unge ivaretas særskilt i alle plansaker. I Gjesdal har vi en representant som skal bidra til at nye planer sikrer gode oppvekstvilkår for barn og unge.