Gjesdal kommune

Borgerlig vielse

Borgerlig vielse

1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgelig vielse.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Vielser foregår i hovedsak på ukedager, i kontortiden. Men det er også mulig å søke om vielse på andre dager.  For vielse på lørdager må du bestille tid god tid i forveien. Vielser i juli måned må bestilles senest 1. juni. 

Registrering og bestilling av tid for vielse

 

Hvem foretar vielsen?

Vielse blir foretatt av ordfører Frode Fjeldsbø, varaordfører Frank Oftedal, kommunedirektør Pål Larsson, Unn Birkeland (SP) eller personal- og organisasjonssjef Linn Kristin Haga. Dersom dere har spesielle ønsker for hvem som skal foreta vielsen, skriv dette i søknadsskjemaet.

Hvor foregår vielsen?

Vielsen skjer i hovedsak på Storahuset, på ordførerens kontor eller i formannskapssalen, alt etter hva som er ledig. Ved fint vær er det også mulig å ha vielsen i hagen utenfor Storahuset. Men dersom dere har andre ønsker for steder å gifte dere, så skriver dere dette i søknadsskjemaet.

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere/vitner og gjester bør møte opp 5-10 minutter før avtalt tid for vielse. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Brudeparet må legitimere seg med pass, førerkort eller bankkort med bilde.
Det skal være to vitner over 18 år til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Seremonien varer i 5-10 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.
Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vielse. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.

Hva koster det?

Vielse på Storahuset i ukedagene er gratis.

Vielse på lørdager eller andre steder enn Storahuset koster 750 kroner.

Hva må vi gjøre før vi kan gifte oss?

Før vielsen må skatteetaten/folkeregisteret bekrefte at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Behandlingstiden er to-tre uker, så vær ute i god tid før bryllupet. NB: Merk at attesten kun er gyldig i fire måneder.

Følgende skjema må fylles ut og sendes inn:

  • Egenerklæringer
  • Forlovererklæringer
  • Erklæring om skifte dersom du har vært gift tidligere
  • Melding om endring av navn dersom du skal bytte navn.

     

Alle disse skjemaene får du hos Skatteetaten.

Skatteetaten/folkeregisteret skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne er gyldig i fire måneder.

Attesten sendes til Gjesdal kommune v/ politisk sekretariat, eller leveres på Storahuset senest en uke før vielsen. Attesten må leveres i original.

Alle spørsmål knyttet til prøvingsattesten må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Hvordan bestiller jeg tid til vielse?

Alle bestillinger av vielse må sendes inn på et eget skjema.

Bestilling av vielse i Gjesdal kommune (åpnes i nytt vindu) 

In english

Civil marriage

Where and when can we get married?

Most ceremonies will take place Monday-Friday during office hours 09-14. If you want the ceremony on a Saturday, please apply at least two months ahead of the date.

Most ceremonies will take place at Storahuset, in Formannskapssalen or in the Mayor’s office. The garden behind the city hall is a more scenic alternative if the weather is nice. However, if you want to have the ceremony elsewhere please specify this in the application.

Who will conduct the ceremony?

Mayor Frode Fjeldsbø, deputy mayor Unn Birkeland, head of administration Pål Larsson and head of HR Linn Kristin Haga. If you have preferences, please specify in the application.

How is the ceremony?

All participants in the ceremony show up 5-10 minutes prior to agreed time. There should be two witnesses to the ceremony – if you want the municipality to provide these witnesses please specify in application.

If one of you have a foreign language you need to decide beforehand which language the ceremony will be conducted in. For other languages than Norwegian or English please provide a qualified interpreter.

The ceremony will last for 5-10 minutes. The person conducting the ceremony will read a traditional text for civil ceremonies, ending with the question of marriage. Thereafter he/she will declare you married and you, the witnesses and the person conducting the marriage will sign the marriage certificate.

The final marriage certificate will be sent from folkeregisteret. 

If you want to exchange rings or read a poem etc. please specify in the application.

What is the price?

For ceremonies at Storahuset during office hours: free.

For ceremonies on Saturdays or other places than Storahuset: 750 NOK.

What do we need to do prior to the ceremony?

Before you can get married, the Norwegian Tax Administration must check whether you meet the conditions for entering into marriage. This means that you have to provide some information. The process takes about two to three weeks, so make sure you allow plenty of time before the wedding.
Read more here: https://www.skatteetaten.no/en/person/national-registry/marriage-and-cohabitation/marriage/getting-married-in-norway/

You will receive a certificate. Send the certificate to Gjesdal kommune in the mail to Gjesdal kommune v/politisk sekretariat, Rettedalen 1, 4330 Ålgård, or deliver it at Storahuset during office hours (09-14) or in the postbox outside Storahuset.

How to get a date & time for the ceremony?

Fill out this form:

https://www.gjesdal.kommune.no/sd/skjema/GKO240/Sknad_om_vielse 

Questions?

Ta kontakt med politisk sekretariat, Inger Marie Voll, imrv@gjesdal.kommune.no / 970 888 46 eller Trine Dalsegg, trine.dalsegg@gjesdal.kommune.no / 41540960

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 97 08 88 46