Gjesdal kommune

Innkjøp

Innkjøp

Innkjøpsleder har det overordnede ansvar for anskaffelsesområdet og er organisert i økonomiavdelingen. 

Innkjøpsleder er gitt ansvar og myndig på anskaffelsesområdet på vegne av kommunedirektøren slik at lov om offentlige anskaffelser blir fulgt i alle kommunen sine anskaffelser.

Anskaffelser i Gjesdal kommune gjennomføres etter en modell hvor rammeavtaler inngås sentralt og hvor bestilling, kontroll og anvisning skjer i avdelingene. Det vil si at rammeavtaler og andre avtaler om innkjøp i hovedsak blir inngått av kommunens innkjøpsleder, som er organisatorisk plassert i avdeling for Fellestjenester, med faglig støtte fra fagpersonell.

 

Kunngjøring:

Vi kunngjør anskaffelser på Doffin (Database for offentlige innkjøp) via vår Konkurransegjennomføringsverktøy, Mercell.

Gjesdal kommune sine konkurranser på Mercell. 
Her er det mulig å søke i pågående og tidligere konkurranser.

Noen konkurranser som ikke er kunngjøringspliktige (p.t de under 1.3 mill) blir gjennomført ved å spør noen aktuelle leverandører. Vi har laget et enkelt skjema hvor leverandører kan registrere seg for dette formålet.  

Skjema for registrering i Gjesdal kommune sitt Leverandørregister 

Kontakt

Jorunn Birkeland
Rådgiver
E-post
Telefon 51 61 42 34
Mobil 41 72 59 89

Innkjøpsleder