Gjesdal kommune

Meddommer

Meddommer

Å være meddommer er en viktig oppgave som har stor betydning, ikke minst for den tiltalte i straffesaker. Det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten kan være en meget interessant oppgave og er et viktig samfunnsansvar. Vi trenger nå flere kandidater både som meddommer i tingretten og i jordskifteretten.

For perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 skal det velges følgende grupper av meddommere/lagrettemedlemmer:

En kan ikke oppnevnes til både tingretten og lagmannsretten, men en kan i tillegg oppnevnes til jordskifteretten.

Hvem kan være meddommer?

 Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer.  
Domstolloven: Lov om domstolene (domstolloven) - 4de kapittel. Utvalg av meddommere - Lovdata

Du må:

  • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
  • ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret
  • norsk eller nordisk statsborger eller registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene
  • snakke og forstå norsk
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
     

Det stilles også krav til lekdommerens vandel.

I hvilke saker deltar meddommere?

Meddommere deltar i straffesaker i tingretten. De deltar også i lagmannsretten i saker hvor skyldspørsmålet skal avgjøres, og dessuten i saker hvor det skal utmåles straff for alvorlige forbrytelser. Det kan også være lekdommere i enkelte sivile saker. I Høyesterett er det ikke lekdommere.

Les mer om hvilke oppgaver som venter når en er meddommer

 

Har du lyst til å være meddommer?

 

Skjema for å melde interesse

Du kan også ta kontakt med saksbehandler Inger Marie R. Voll på tlf 51 61 42 14 eller e-post: imrv@gjesdal.kommune.no.

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 97 08 88 46

Politisk sekretær
Valgansvarlig
Webansvarlig