Aktuell informasjon

Ungdomsråd

Ungdomsråd

Ungdomsrådet er for ungdom fra 13-18 år. Medlemmene foreslås via elevrådene og ungdomshuset og velges av kommunestyret.

Hva gjør ungdomsrådet?

  • Ungdomsrådet gir råd i utvalgte saker som er til behandling i administrasjonen og hos politikerne
  • Ungdomsrådet kan selv ta opp saker det er opptatt av
  • Politikerne (kommunestyret) har ansvar for å følge opp saker fra ungdomsrådet.

Hvem sitter i ungdomsrådet?

Ungdomsrådet 2021-2023
Navn Skole
Thea Høivik VGS
Espen M. Gramstad - leder VGS
Eira Gjesdal VGS
Eirik Sebastian Lindberg VGS
Silje Marie Eltervåg VGS
Jonas Lea Vold Oltedal skole
Emilie Moracchioli Oltedal skole
Talitha Øvstebø Dirdal skole
Hedda Hansen Espeland Dirdal skole
Sarah Lindland GUS
Marta Larsen Garvik GUS
David Medalen GUS
Arijan Jansen GUS
Louise Ravndal GUS
Tarjei Oftedal Ungdomshuset

Medlemmene velges for 2 år om gangen. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder.

Leder for ungdomsrådet er Espen Gramstad, espenmgramstad@hotmail.com / 454 60 713. Nestleder er Silje Marie Eltervåg. 

Møteplan og sakspapirer

Mandat (PDF, 89 kB)

Kontakt

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 904 03 193