Gjesdal kommune

Ungdomsråd

Ungdomsråd

Ungdomsrådet er for ungdom fra 13-18 år. Medlemmene foreslås via elevrådene og ungdomshuset og velges av kommunestyret.

Hva gjør ungdomsrådet?

  • Ungdomsrådet gir råd i utvalgte saker som er til behandling i administrasjonen og hos politikerne
  • Ungdomsrådet kan selv ta opp saker det er opptatt av
  • Politikerne (kommunestyret) har ansvar for å følge opp saker fra ungdomsrådet.

Informasjon fra leder

Ungdomsrådet i Gjesdal er et råd på 15 ungdommer fordelt på ungdomsskolene i Gjesdal (Gjesdal ungdomsskole, Oltedal skole, Dirdal skole og Kongstun) og videregående skoler. Det er pr. juni 2022 med 10 fra ungdomsskole og 5 fra videregående. En av elevene på ungdomsskolen representerer Ungdomshuset. Dette gjør at vi blir et mangfoldig råd.  Vi er en engasjert gjeng som møtes på Veveriet og diskuterer saker som angår oss ungdom i kommunen. Vi er svært takknemlige for mulighet vi har til å være en tydelig stemme for ungdommen.  Vår oppgave dreier seg for det meste å bli informert eller kommentere politiske og administrative saker som angår ungdommen i kommunen.  

Vi har blant annet jobbet med:

- Bevilget penger til oppfiksing i Perlå (ny sand, stige på flytebrygge og balansestokker)
- Bevilget penger til gode formål for ungdom (Allidrett og bordtennisbord til Dirdal skole)
- Deltatt på sentrumsfesten med egen stand
- Helsesykepleiere i skolen 
- Handlingsplan for vold i nære relasjoner + barnefattigdom 
- Frivllighetsåret
- Ungdata
- Innspill på reguleringsplan
- Besøk av barneverntjenesten

Vi er opptatt av:

- At det skal være godt/lett å være ungdom i kommunen 
- Ukraina-krisen og kommunens ansvar 
- Seksualundervisning i skolen 
- Psykisk hele og skolehelsesystemet 
- Kollektivtransport til/fra kommunen 

Hvem sitter i ungdomsrådet?

Ungdomsrådet 2021-2023
Navn Skole
Elias Klungtveit Kongstun
Hanna Dalstrøm Mork Kongstun
Eira Gjesdal VGS
Eirik Sebastian Lindberg VGS
Jonas Lea Vold Oltedal skole
Emilie Moracchioli Oltedal skole
Hedda Hansen Espeland Dirdal skole
Sarah Lindland VGS
Marta Larsen Garvik - leder VGS
David Medalen - nestleder VGS
Louise Ravndal GUS
Tarjei Oftedal Ungdomshuset
Julian Ravndal GUS
Malli Amalie Hauge GUS

Medlemmene velges for 2 år om gangen. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder.

Leder for ungdomsrådet er Marta Larsen Garvik, MGarvik@elev.rogfk.no. Nestleder er David Medalen, david.medalen1@gmail.com

Møteplan og sakspapirer

Mandat (PDF, 89 kB)

Kontakt

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 90 40 31 93