Gjesdal kommune

Ungdomsråd

Ungdomsråd

Ungdomsrådet er for ungdom fra 13-18 år. Medlemmene foreslås via elevrådene og ungdomshuset og velges av kommunestyret.

Hva gjør ungdomsrådet?

  • Ungdomsrådet gir råd i utvalgte saker som er til behandling i administrasjonen og hos politikerne
  • Ungdomsrådet kan selv ta opp saker det er opptatt av
  • Politikerne (kommunestyret) har ansvar for å følge opp saker fra ungdomsrådet.

Informasjon fra leder

Ungdomsrådet i Gjesdal er et råd på 15 ungdommer fordelt på ungdomsskolene i Gjesdal (Gjesdal ungdomsskole, Oltedal skole, Dirdal skole og Kongstun) og videregående skoler. Det er pr. juni 2022 med 10 fra ungdomsskole og 5 fra videregående. En av elevene på ungdomsskolen representerer Ungdomshuset. Dette gjør at vi blir et mangfoldig råd.  Vi er en engasjert gjeng som møtes på Veveriet og diskuterer saker som angår oss ungdom i kommunen. Vi er svært takknemlige for mulighet vi har til å være en tydelig stemme for ungdommen.  Vår oppgave dreier seg for det meste å bli informert eller kommentere politiske og administrative saker som angår ungdommen i kommunen.  

Vi har blant annet jobbet med:

- Bevilget penger til oppfiksing i Perlå (ny sand, stige på flytebrygge og balansestokker)
- Bevilget penger til gode formål for ungdom (Allidrett og bordtennisbord til Dirdal skole)
- Deltatt på sentrumsfesten med egen stand
- Helsesykepleiere i skolen 
- Handlingsplan for vold i nære relasjoner + barnefattigdom 
- Frivllighetsåret
- Ungdata
- Innspill på reguleringsplan
- Besøk av barneverntjenesten

Vi er opptatt av:

- At det skal være godt/lett å være ungdom i kommunen 
- Ukraina-krisen og kommunens ansvar 
- Seksualundervisning i skolen 
- Psykisk hele og skolehelsesystemet 
- Kollektivtransport til/fra kommunen 

Hvem sitter i ungdomsrådet?

Ungdomsrådet 2023-2025
Navn Skole
Malena Fuglestad Kongstun
Hannah Dalstrøm Mork Kongstun
Simen Oftedal Oltedal skole
Eskil Espeland Oltedal skole
Linneah Hansen Espeland Dirdal skole
Lui Isermann Dirdal skole
Marta Larsen Garvik - leder VGS
David Medalen VGS
Torger Hildal Sivertsen GUS
Tarjei Oftedal - nestleder Ungdomshuset
Christer Wilford GUS
Malli Amalie Hauge GUS
Rodi Alo Jinouz GUS
Natalie Nielsen Trones GUS

Medlemmene velges for 2 år om gangen. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder.

Møteplan og sakspapirer

Mandat (PDF, 89 kB)

Kontakt

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 90 40 31 93