Gjesdal kommune

Brukerrådet

Brukerrådet

Hva er et brukerråd?


Brukerrådet er et lovpålagt og rådgivende organ som skal stimulere til kreativitet og kvalitet på tjenester og bidra til engasjement og medvirkning. Medlemmene velges av kommunestyret.

Brukerrådet skal være:


1. Arena for dialog, et sted for fruktbart samspill mellom brukere, ansatte fagfolk, ledere,
politikere og eventuelt andre. Her skal det utveksles synspunkter, erfaringer, verdier og
fagkunnskap for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest og best mulig grunnlag.

2. Arena for formell behandling og uttale i saker som skal til politisk behandling.

Hvor mange medlemmer har rådet?


Eldrerådet har 7 medlemmer. Fem av medlemmene med varamedlemmer skal velges etter framlegg fra foreninger, organisasjoner og egen interesse. To av medlemmene med varamedlemmer er politikere.

Hvem sitter i rådet?

Brukerrådet
Navn E-post Telefon
Jøran Dahl - leder joeran.dahl@gmail.com 92 42 42 45
Christian F. Uhl christian.uhl@lyse.net 98 63 53 32
Tor Inge Stokkedal toringe_stokkedal@hotmail.com 95 94 36 19
Janne Middelthon jannemiddelthon@live.com 97 60 22 44
Liza Øverdal lizaoverdal@gmail.com 91 10 77 06
Inger Stokkeland ingerstokkeland@gmail.com 95 13 86 60

  

Artikkelliste