Gjesdal kommune

Eldrerådet

Eldrerådet

Hva er et eldreråd?


Eldrerådet er et lovpålagt og rådgivende organ som skal stimulere til kreativitet og kvalitet på tjenester og bidra til engasjement og medvirkning. Medlemmene velges av kommunestyret.

Hvilke saker kan eldrerådet behandle?


Eldrerådet skal gi råd i saker som gjelder eldre i politiske prosesser og beslutninger på overordnet nivå. Rådet skal arbeidet etter målsetting om full deltagelse og likestilling i samfunnet.

Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.

Hvor mange medlemmer har rådet?


Eldrerådet har 7 medlemmer. Fem av medlemmene med varamedlemmer skal velges etter framlegg fra foreninger og organisasjoner. To av medlemmene med varamedlemmer er politikere.

Hvem sitter i rådet?

Eldrerådet
Navn E-post Telefon
Turid Kilhavn - leder turid@kilhavn.no 454 72 376
Tove Tendenes - nestleder tove@tendenes.net 924 46 291
Karin Hadland kahad@online.no 414 31 536
Jesper Jarl Ravndal jesper.k.ravndal@lyse.net 992 60 843
Aud Rage Hatjoullis
Torbjørn Fjermestad torbjorn.fjermestad@politiker.gjesdal.no 977 78 428
Kåre Idland kare.idland@politiker.gjesdal.no 901 79 286

   

Kontakt

Therese Helland
Saksbehandler
E-post
Mobil 99 40 20 43