Gjesdal kommune

Ofte stilte spørsmål om valg

Ofte stilte spørsmål om valg

Hvem har stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalget?

Du må fylle 18 år i løpet av 2023 for å stemme ved valget.

Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger. Utenlandske statsborgere kan derfor også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller kriteriene for stortingsvalg og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Hvor og når kan jeg forhåndsstemme i Gjesdal?
  1. På Veveriet (bibliotek og publikumsmottak), fra og med 1. juli til og med 8. september
  2. På Amfi Ålgård (dato ikke satt enda)
  3. På Oltedal bo- og aktivitetssenter, Ålgård bo- og aktivitetssenter og Solås bo- og rehabiliteringssenter, på enkelte datoer.

Det er IKKE mulig å forhåndsstemme lørdag 9. september.

Hvor og når kan jeg stemme på valgdagen i Gjesdal?

Mandag 11. september kl. 09:00 - 21:00 på følgende steder:

  • Ålgårdhallen
  • Bærlandshuset
  • Gjesdal bygdahus
  • Fossbakken bo- og aktivitetssenter (Oltedal)
  • Dirdalhallen

Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. 

På valgdagen må du avgi stemme i din hjemkommune, altså den kommunen der du er manntallsført.

Hva regnes som hjemkommune?

Der du i følge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan man stemme i et hvilket som helst valglokale på valgdagen?

Ja, så lenge det er et valglokale i Gjesdal kommune.

Kan man stemme hjemmefra?

Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Det er ikke mulig å stemme hjemmefra på valgdagen.

Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknaden. Man tar kontakt med valgsekretariatet på tlf. 970 888 46 og oppgir navn, adresse og telefonnummer. Eventuelt kan du sende en epost til imrv@gjesdal.kommune.no. Søkeren vil deretter bli kontaktet av valgansvarlig for å avtale et tidspunkt.

Fristen for å søke er 1. september.

Kan man forhåndsstemme via internett?

Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført i de siste valgene.