Gjesdal kommune

Vil du stemme hjemme?

Vil du stemme hjemme?

Velgere som på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller isolasjon ikke kan avgi stemme på ordinært stemmested, kan stemme hjemme. 

Dersom du har behov for å stemme hjemmefra, må du ta kontakt med valgadministrasjonen.

Frist: Fredag 8.9 kl. 10:00.

Kontaktinformasjon:

imrv@gjesdal.kommune.no
Tlf. 51 61 42 00 / 970 888 46

Vi vil da ta kontakt med deg for å avtale et tidspunkt. 

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 97 08 88 46
Trine Dalsegg
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 42 37
Mobil 41 54 09 60