Vil du stemme hjemme?

Vil du stemme hjemme?

Velgere som på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller isolasjon ikke kan avgi stemme på ordinært stemmested, kan stemme hjemme. 

Dersom du har behov for å stemme hjemmefra, må du ta kontakt med valgadministrasjonen.

Kontaktinformasjon:
imrv@gjesdal.kommune.no
Tlf. 51 61 42 00 / 970 888 46 / 415 48 686

Vi vil da ta kontakt med deg for å avtale et tidspunkt. 

Karantene/isolasjon: 

Dersom du er i karantene eller isolasjon på grunn av korona, må du gi oss beskjed om dette. 

Frist for å gi beskjed om at du ønsker å stemme hjemme:
Forhåndsstemming: fredag 10. september kl. 10:00.
På valgdagen (forbeholdt personer i karantene eller isolasjon pga korona): mandag 13. september kl. 10:00

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Politisk sekretær / webansvarlig
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 970 88 846
Kristina Varhaug
Arkivar og politisk sekretær
E-post
Telefon 415 48 686
Mobil 415 48 686