Gjesdal kommune

Prosjekter

Prosjekter

Gjesdal kommune har Smart Gjesdal som sin hovedstrategi for hvordan man skal jobbe for å oppnå målene i kommuneplanen. Derfor er Smart Gjesdal noe alle skal jobbe med til enhver tid. Samtidig har vi aktiviteter som spesielt fremhever de verdiene som ligger til grunn for Smart Gjesdal. Her er noen eksempler på dem.

  • Fabulos

Kommunens H2020-prosjekt som skal resultere i en fullskala-testing av autonome (selvkjørende) busser i Ålgård.

Hjemmeside til Fabulos-prosjektet

  • Fuktmåling i kommunale bygg

Kommunen har sammen med Lyse AS et pilotprosjekt hvor man tester ut sensorbruk i kommunale bygg for å identifisere fukt-problematikk på et tidligere stadie enn man klarer nå. 

Nyhetssak fra Lyse om prosjektet

  • Biblioteket som samskapende arena

Gjesdal kommune er med på et nasjonalt prosjekt for å se på og utvikle biblioteket som en samskapende arena - tilrettelagt og utrustet til å fungere som en utvidet sosial møteplass i kommunen for innbyggerne sine.

Nyhetssak om prosjektet

  • Sensorbruk og lorawan-nettverk

Gjesdal kommune har etablert et lorawan-nettverk i kommunen. Det er en teknologi for kommuner med behov for trådløs innsamling av sanntidsdata fra sensorer i kommunal infrastruktur, overvåking av prosesser og varsling av hendelser i bygg og anlegg. Med lorawan-nettverket kan man sende enklere data som f.eks: miljømåling (luftkvalitet, pollen, støy), monitorering av søppelspann, sykkel- og biltelling, vannstandsmåling osv. 

Gjesdal ved Teknisk drift har kastet seg på dette innovasjonsområdet og har implementert både sensorer til å måle mengde i bossdunker, monitorere vannstand, måle badetemperatur og skape energieffektivisering i sine kommunale bygg.

  • Mobilitetløsninger i Ålgård og omegn

Gjesdal kommune jobber for å etablere mer miljø- og menneskevennlige mobilitetsløsninger i kommunen. I førsteomgang er det etablering av en elsykkelpark med ladepunkter plassert på strategiske steder i Ålgård-omlandet. 

  • Lean-kommune med fokus på stadig forbedring

At Gjesdal er en lean-kommune går hånd i hånd med det å jobbe smart. Skal man ta vare på miljøet, pengene og folkene på en bærekraftig og fremtidsrettet måte, er vi avhengig av å bruke tiden vår klokt. Derfor jobber hele organisasjonen med lean og forbedringskultur - vi er en lærende organisasjon. 

  • Fremtidsrettet energiløsning for sentrumsområde

 

  • Et moderne og fremtidsrettet Ålgård sentrum