Gjesdal kommune

Treffpunkt Smart Gjesdal

Hva er Treffpunkt Smart Gjesdal?

Treffpunkt Smart Gjesdal handler om å samle krefter for en frivillig drøs rundt Smart Gjesdal – både konkrete prosjekter, men og «hvordan jobber man smart». Treffpunktet er oftest til intern bruk, men det blir og treffpunkter som åpnes opp for allmenn deltakelse. Treffpunktene avholdes som regel første fredag i måneden kl. 10.00. 

Sted er for tiden amfiet i Veveriet i andre etasje.

Treffpunkt Smart Gjesdal handler nettopp om det som ligger i navnet; å ha et felles punkt til å treffes for å diskutere åpent og romslig temaer som tar for seg det brede Smart Gjesdal arbeidet i kommunen. Enten det gjelder en innovasjon, ny teknologi, en effektivisering, en ny metodikk, en ny samarbeidsform, eller det er aktuelle temaer som man vil ha drøftet med andre eller rett og slett vil komme for å bli litt tryggere på hva Smart Gjesdal handler om.

Artikkelliste