Gjesdal kommune

Anbefaling om ny oppfriskningsdose for personer 75 år og eldre

Anbefaling om ny oppfriskningsdose for personer 75 år og eldre

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler aldersgruppen 75 år og eldre å få en ny oppfriskningsdose koronavaksine.  

Gjesdal kommune tilbyr nå ny oppfriskningsdose til innbyggere 75 år og eldre. Vaksinasjonen er gratis for innbyggeren. 

Ring Gjesdal kommune på 51 61 42 00 for å avtale tid for vaksinering. Vi har ingen faste vaksineringsdager.  

Mer om anbefalingen fra FHI

Vinterens covid-19 bølge ser ut til å være over og smitteutviklingen utover vår og sommer er usikker. Det er foreløpig ikke tegn på en tydelig sesongvariasjon for covid-19, slik det er for influensa, og det er sannsynlig at det kommer en ny bølge i løpet av de neste månedene. 

De fleste i aldersgruppen 75 år og eldre som har tatt 4. dose, ble vaksinert sommeren og tidlig høst i 2022.  Siden det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og vaksineeffekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldersgruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden fram mot neste vinter.  

FHI ser det som sannsynlig at aldersgruppen 65 år og eldre og aldersgruppen 18-64 år med underliggende risikotilstander, vil ha behov for en ny oppfriskningsdose før vintersesongen 2023-24. 

For at en oppfriskningsdose nå i vår ikke skal skape utfordringer for høstens vaksinasjonskampanje, bør vaksineringen skje i løpet av april, slik at det kan gå tilstrekkelig tid før den planlagte høst-dosen.  

Immunitet etter kombinasjonen av infeksjon og vaksinasjon (hybrid immunitet) gir bedre beskyttelse enn vaksine alene og holder seg godt over tid også hos eldre. Det er lavere behov for ny dose for dem som i tillegg til vaksinasjon har gjennomgått covid-19 sykdom.  

Beskyttelse mot alvorlig sykdomsforløp avtar over tid, men FHI vurderer at det ikke er behov for ny dose før det er gått omtrent 6 mnd.  

Informasjonsbrev nr. 56 fra FHI