Gjesdal kommune

Barneverntjenesten i Gjesdal trenger besøkshjem

Barneverntjenesten i Gjesdal trenger besøkshjem

Kort fortalt om besøkshjem

  • Et besøkshjem tar imot barn ca en helg per måned for å gi avlastning til foreldrene og gode opplevelser for barna.  
  • Besøkshjem må være stabile og kunne binde seg for ett år.  
  • Barna er mellom 0 og 18 år 

Hva er et besøkshjem?


Besøkshjem er en familie som tar imot ett barn eller et søskenpar ca hver 3. eller 4. helg. Noen barn vil kunne ha behov for noen ekstra dager i besøkshjemmet i forbindelse med ferier. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig kompetanse. Enslige kan også være besøkshjem.

Besøkshjemmet må ha tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Det er viktig å være trygge, stabile voksne som har evne til å se, anerkjenne og møte barnas følelser og behov. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest.

Besøkshjemmet må ha en stabil livssituasjon og mulighet for å binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien.

Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest. Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. 


 

Godtgjøring


Besøkshjem er oppdragstakere hos barneverntjenesten og godtgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS sine satser for besøkshjem. Kjøregodtgjørelse blir gitt etter gjeldende satser. Arbeidsgodtgjørelsen er skattepliktig.

For å melde interesse: Behov for besøkshjem og støttefamilier - Gjesdal kommune

Har du spørsmål kan du kontakte Cecilie Helland Østerhus, tlf: 909 71 523 / 51 61 43 50