Gjesdal kommune

De kommunale barnehagene innfører to hovedopptak hvert år

De kommunale barnehagene innfører to hovedopptak hvert år

Politikerne har over lang tid gitt sterke signaler om at flest mulig barn i Gjesdal kommune så langt som mulig skal få en barnehageplass når det ønsker det. Gjesdal kommune skal i tillegg være en bostedsattraktiv kommune. 

For i større grad klare å imøtekomme søkere som fyller ett år i januar og februar eller søkere som av andre grunner trenger en barnehageplass, har det vært behov for å revidere barnehagevedtakene.  

Barnehagevedtektene ble politisk behandlet i Utvalg for Levekår 7. juni 2022 hvor det bl.a. ble vedtatt at det innføres to hovedopptak hvert år fra høsten 2022.

Vedtatte vedtekter (PDF, 313 kB)

For at barnet skal ha rett til plass ved første hovedopptak, må følgende kriterier være oppfylt: 

  • En må søke innen 01.03 og plassen vil gjelde fra 15.08 

  • Barnet må bo i Gjesdal kommune ved oppstart i barnehagen  

  • Barn som fyller ett år i perioden 01.08-31.12 kan få utsatt oppstart uten å betale for plassen 

  • Betaling starter den måneden barnet begynner i barnehagen senest 15.12. Søker kan velge oppstart på et senere tidspunkt 

For at barnet skal ha rett på plass ved andre hovedopptak, må følgende kriterier være oppfylt: 

  • En må søke innen 01.09 og plassen vil gjelde fra 15.12 

  • Barnet må bo i Gjesdal kommune ved oppstart i barnehagen 

  • Barn må fyller ett år innen utgangen av februar året etter det søkes om barnehageplass 

  • Betaling starter senest 15.12 samme år som det søkes om barnehageplass, men søker kan velge oppstart på et senere tidspunkt 

Supplerende opptak skjer ved ledig kapasitet etter at hovedopptakene er avsluttet, og ved ledige plasser gjennom året.