Digitalt Ungdomshus vises frem på innovasjonskonferansen

Digitalt Ungdomshus vises frem på innovasjonskonferansen

Gjesdal kommune ble i april invitert til Innovasjonskonferansen 2021 for å presentere forskningsprosjektet Digitalt Ungdomshus. Kulturavdelingen, i samarbeid med NORCE, Ungdomshuset Veveriet og Black Teal Studios gikk sammen om å lage en film om prosjektet. Filmen kan du se her i artikkelen. 

Litt om bakgrunnen for prosjektet:

Kulturavdelingen i Gjesdal kommune har jobbet systematisk gjennom mange år med å bygge opp et godt tilbud til ungdom. I februar for ett år siden åpnet de dørene til et nyrenovert ungdomshus i Veveriet, den gamle tekstilfabrikken på Ålgård. En måned seinere måtte de stenge ned på grunn av pandemien. For kulturavdelingen var det imidlertid viktig å fortsatt kunne treffe ungdommene. Derfor etablerte de, som så mange andre ungdomshus i landet, en digital versjon av ungdomshuset. Samtidig søkte forskningsstiftelsen NORCE aktuelle samarbeidspartnere. De var interesserte i hvordan pandemien hadde tvunget fram endring i de kommunale tjenestene. Dette ble en god match. Et samarbeid ble inngått, og ved hjelp av skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Rogaland, ble det digitale ungdomshuset i Gjesdal både et fritidstilbud og et forskningsprosjekt.