FABULOS sluttkonferanse

FABULOS sluttkonferanse

Gjesdal kommune var godt representert på dagens konferanse.

Innovasjonsprosjektet med å teste førerløse busser nærmer seg en slutt. I dag var det avslutningskonferansen, opprinnelig var planlagt holdt i Helsinki, men ble gjennomført digitalt.

På konferansen fikk vi høre Gjesdal sine erfaringer med pilotene her og arbeidet med hele prosessen de siste 3 årene. Vi fikk også hilsen fra ordfører, Frode Fjeldsbø og en video fra piloten ble vist til deltakerne.

Over 400 personer fra hele verden fulgte denne konferansen der vi foruten å høre om Gjesdal kommune sine erfaringer, også fikk høre erfaringer fra de andre pilotbyene og leverandørene. I tillegg hadde programmet mange gode foredrag og tanker om hvordan vi kan innlemme slike løsninger i ulike transportløsninger i dag og i fremtiden. Vår prosjektleder, Trond Hansen, deltok på to av paneldebattene.

Ordfører Frode Fjeldsbø uttaler følgende: 
Som ordfører gjør det meg ualminnelig stolt når jeg ser hvordan «lille» Gjesdal deltar på den internasjonale scenen. Vi står ikke noe tilbake for de mye større kommunene som deltar. Takk til flinke ansatte i kommunen som gjør dette mulig.