Aktuell informasjon

Feil ved utsendelse av skatteseddel

Feil ved utsendelse av skatteseddel

Hva har skjedd

Torsdag 24. mars sendte kommunen ut skatteseddel som viser beregning av eiendomsskatt for den enkelte eiendom. Ved utsendelse ble det gjort en feil slik at to skattesedler ble slått sammen. Dermed opplevde noen personer å få to skattesedler, mens andre ikke fikk. Dette betyr følgende:

  • De som har mottatt sin egen og en annens skatteseddel 24.mars, vil ikke risikere at egen skatteseddel er feilsendt.
  • For de som ikke har mottatt skatteseddel 24. mars, så vil deres skatteseddel være sendt kun til én annen person med tilstøtende gards-/bruks-/seksjonsnummer.

 

Hvilken informasjon inneholder skatteseddelen

Skatteseddelen inneholder blant annet informasjon om gårds- og bruksnummer, beregningsgrunnlag for eiendomsskatt og hvilken eiendomsskattebeløp som skal betales. I tillegg inneholder den også informasjon om mottaker som adresse og personnummer.

 

Hvordan har kommunen fulgt opp saken

Gjesdal kommune har sendt avviksmelding og vært i kontakt med Datatilsynet om saken. Kommunen vil opprettholde dialog frem til avviket er lukket hos Datatilsynet.

Det understrekes også at Datatilsynet ikke definerer fødselsnummer som sensitiv informasjon som er taushetsbelagt. Les mer på Datatilsynet sin nettside.

 

Hva gjør kommunen videre

Det er i dag , fredag 25. mars, sendt ut ny skatteseddel til alle bolig- og fritidsboligeiere i kommunen.

De som har mottatt skatteseddel for annen eiendom enn sin egen, bes om å slette denne og forholde seg til ny skatteseddel mottatt 25. mars.

Gjesdal kommune beklager sterkt feilen som har oppstått, og vil gjennomgå interne rutiner og kontrollmekanismer for at tilsvarende feil ikke skal oppstå på nytt.

 

Kontakt

Dersom noen har spørsmål vedrørende saken, kan de sende en epost til eskatt@gjesdal.kommune.no