Aktuell informasjon

Gjesdal er godkjent som Trafikksikker kommune!

Gjesdal er godkjent som Trafikksikker kommune!

I tirsdagens godkjenningsmøte med Trygg Trafikk og fylkestrafikksikkerhetsutvalget ble Gjesdal kommune godkjent som Trafikksikker kommune.

Trafikksikker kommune skal sikre at Gjesdal jobber systematisk for et tryggere lokalmiljø, og dermed bidra til å forebygge ulykker og redde liv. 

Ordfører Frode Fjeldsbø og kommunedirektør Pål Larsson viser fra beviset på at Gjesdal er godkjent som Trafikksikker kommune. I det digitale møtet blir kommunen gratulert av Harald Heieraas og Francis Hess i Trygg Trafikk, Jonas Andersen Sayed som leder fylkestrafikksikkerhetsutvalget og Gunn-Rita Dahle Flesjå i Rogaland fylkeskommune.    

Trygg Trafikk sin godkjenningsordning Trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Ordningen er ikke en garanti for at det ikke skjer trafikkulykker, men er en viktig ramme for at alle tjenesteområdene i Gjesdal kommune gjør sitt i den langsiktige innsatsen for å nå den nasjonale nullvisjonen om drepte og hardt skadde i trafikken. Det betyr at vi har lagd rutiner og retningslinjer som skal gjøre små og store trafikanter litt tryggere i hverdagen. 

 

Lederen i fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland, Jonas Andersen Sayed, kunne gratulere Gjesdal kommune med godkjenningen, og påpekte at trafikksikkerhet i hovedsak handler om den daglige innsatsen vi gjør for sikkerheten. Store vei-tiltak, som for eksempel gang- og sykkelveier, er en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet, men Andersen Sayed påpekte det er de hverdagslige rutinene for hvordan vi oppfører oss i trafikken som har størst betydning. 

Hovedvernombudet og representanter fra skolene, barnehagene, helsestasjonen, teknisk drift og personalavdelinga var til stede for å dele erfaringer med arbeidet, og de fikk skryt av Trygg Trafikk som var imponert over det gode arbeidet som har blitt gjort i Gjesdal det siste året. Samtidig fikk vi en klar oppfordring om å bruke godkjenningen til å følge opp rutinene vi har lagt, og bruke de neste årene på å utvikle en trafikksikkerhetskultur i hele kommunen. Godkjenningen varer i tre år, før vi må gjennom en re-godkjenning for der vi viser at rutinene følges opp.  

Ved flere kommunale bygg vil det bli hengt opp skilt med bevis på at Gjesdal er en Trafikksikker kommune. Skiltene skal minne både ansatte og besøkende på at i Gjesdal skal vi ferdes med minst mulig risiko i trafikken - enten man er fotgjenger, passasjer eller sjåfør!