Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 - kommunestyrets vedtak

Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 - kommunestyrets vedtak

Mandag 31.10 presenterte kommunedirektør Pål Larsson forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026.

Torsdag 01.12.22 la formannskapet fram sin innstilling til handlings- og økonomiplan.

Mandag 19.12.22 vedtok kommunestyret handlings og økonomiplan for 2023-2026. 

Handlings- og økonomiplan 2023-2026 - kommunestyrets vedtak (PDF, 8 MB)

Kommunedirektørens budsjettpresentasjon (PDF, 5 MB)

 

 

Foto: Paulius Sakys