Gjesdal kommune

Hvordan blir du som pårørende ivaretatt i kommunen?

Hvordan blir du som pårørende ivaretatt i kommunen?

Gjesdal kommune deltar i undersøkelsen «IVARETATT?» og ønsker tilbakemelding fra deg som pårørende. Du regnes som pårørende dersom du er i familie med, eller i annen nær relasjon til, noen som du føler omsorg eller ansvar for, og som har en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. For å kunne svare må du være 18 år eller eldre.
 

Med kommunale helse og omsorgstjenester menes blant annet sykehjem, ulike hjemmetjenester, omsorgsbolig og bofellesskap. Det kan også være BPA, støttekontakt, avlastning, samtaletilbud og aktivitetstilbud som er innenfor kommunens helse og omsorgstjenester. Dersom tjenestemottaker har en slik type tjeneste, så kan du svare på undersøkelsen.​

Det som ikke er med i undersøkelsen er andre kommunale tjenester som fastlege, barnevern, helsestasjon, PPT og tiltak i skole og barnehage. Merk at tjenester som BUP og DPS ikke er kommunale tjenester. Tjenester innen spesialisthelsetjenesten inngår heller ikke. Du kan likevel svare på undersøkelsen, dersom slike tjenester er i tillegg til kommunale helse- og omsorgstjenester

Undersøkelsen er åpen fra 1.desember 2023 og frem til 31.mars 2024 Trykk her for å komme til undersøkelsen
 

Pårørende er en viktig støtte
Pårørende er ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte, og det er viktig at pårørende opplever støtte og involvering fra helse- og omsorgstjenesten. Vi håper at alle pårørende tar seg tid til å svare på undersøkelsen «IVARETATT?» slik at vi bedre kan se hva vi lykkes med og hva som kan forbedres.

Undersøkelsen "Ivaretatt?"
Som pårørende kan du gi en anonym tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen du er pårørende i. Det tar ca. 10 til 20 minutter å svare på undersøkelsen. Alle spørsmål er avkrysningsspørsmål. Det vil ikke være mulig å skrive utfyllende svar eller stille spørsmål. Dersom du har noe du ønsker å snakke med ansatte i tjenestene om, må du derfor kontakte dem direkte.

Nyttig for kommunene
Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene. Kommunen kan hente ut statistikk for hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt. Årlig rapport vil synliggjøre områder som trenger forbedring og områder vi lykkes med. Fra en periode til en annen kan kommunen sammenligne rapporter og se om tiltak fører fram. Les mer om undersøkelsen her