Gjesdal kommune

Innspill til næringsstrategi for Gjesdal kommune?

Innspill til næringsstrategi for Gjesdal kommune?

Gjesdal kommune har startet arbeidet med å etablere en næringsstrategi. 

Formålet med arbeidet er blant annet å oppnå en mer helhetlig og målrettet næringsutvikling i kommunen. Strategien skal bygge opp under Gjesdal som en attraktiv kommune og bidra til flere lokale arbeidsplasser. Den skal styrke samarbeidet mellom kommune og næringsliv, og bidra til å realisere kommunale mål innen blant annet klima, miljø og helse.

En god forståelse for hvilke utfordringer og muligheter som er i Gjesdal er et viktig utgangspunkt, og det inviteres derfor til bred medvirkning i innledende fase av arbeidet.

Under finner dere tre spørsmål som vi håper dere vil gi deres innspill på. Dette vi gi oss verdifull innsikt, og være viktig i vårt videre arbeid.

Spørsmål 1 – Status og begrensinger

Hvordan vurderer du/dere dagens situasjon for næringslivet i Gjesdal? Belys gjerne hvilke begrensninger/utfordringer som hindrer videre næringsutvikling?

 Spørsmål 2 – Muligheter

Hvilke muligheter finnes i Gjesdal for å skape videre næringsutvikling og vekst i antall lokale arbeidsplasser?

 Spørsmål 3 – Realisering

Hvordan kan Gjesdal kommune legge til rette for at næringsdrivende lykkes i vårt felles mål om å etablere nye virksomheter og videreutvikle eksisterende bedrifter. 

 Hvordan gi innspill og frist:

 

Kontaktperson for spørsmål er næringssjef André Andreassen (andre.andreassen@gjesdal.kommune.no, tlf: 95 93 52 46).

 

Mvh prosjektgruppen

Årstein Skjæveland (kommunalsjef kultur og samfunn), Tore Glette-Iversen (samfunnsplanlegger), Gerd Karin Espedal (leder arealbruk), Jofrid Gilje (Næringsforeningen sin Ressursgruppe i Gjesdal) og André Andreassen (næringssjef)