Gjesdal kommune

Invitasjon til spesiell prosjektkonkurranse

Invitasjon til spesiell prosjektkonkurranse

Gjesdal kommune inviterer herved til informasjonsmøte mandag 17. oktober 2022 kl. 13.00 om prosjektkonkurranse på delfelt B22 i kommunens nye boligfelt Kodlidalen. 

Til byggefirma, boligutbyggere, utleiefirma mv.

Gjesdal kommune inviterer herved til informasjonsmøte mandag  17. oktober 2022 kl. 13.00 om prosjektkonkurranse på delfelt B22 i kommunens nye boligfelt Kodlidalen. 

Sted: Auditoriet 2. etasje i Veveriet, Rettedalen 4, 4330 Ålgård

 

Feltet har en utnyttelse på 14-18 enheter. Det blir som vanlig en prosjektkonkurranse ved at det skal tegnes, beskrives og gis tilbud på boliger. 

I dette tilfellet skal en del av boligene være utleieboliger i henhold Husbankens tilvisingskonsept, resten kan selges eller leies ut i det private markedet. Boligene som skal selges må oppfylle Husbankens krav til livsløpsbolig, noe som gir kjøperne mulighet for gunstig finansiering gjennom Husbanken. Gjesdal kommune har stort behov for flere utleieboliger og håper dere vil høre om dette konseptet. Det kan være et godt supplement til ordinær boligbygging. Tilvisingskonseptet brukes mye enkelte andre steder i landet. Tilvisingsprosjektet går i korthet ut på at Husbanken gir gunstig finansiering av utleieboligene som er knyttet til tilvisingsavtalen, og kommunen har en rett til å tilvise leietakere til de aktuelle utleieboligene. Husbanken vil informere mer om ordningen under møtet. 

Mer informasjon blir gitt i presentasjonsmøtet.

 Vennligst meld tilbake snarest og senest innen 4. oktober til per.rovik@gjesdal.kommune.no