Aktuell informasjon

Jod-tabletter

Jod-tabletter

Situasjonen i Ukraina har økt etterspørselen etter jod-tabletter i Norge. Gjesdal kommune har et lager på 7.000 tabletter, og dette er tilstrekkelig til å dekke de av våre innbyggere som er i målgruppen.

Dersom det skulle oppstå en situasjon som gjør det nødvendig med jod-tabletter vil kommunen gå ut med informasjon hvordan en får tilgang til disse.

Ønsker du mer informasjon om jod-tabletter, finner du dette blant annet på Statsforvalteren i Rogaland sin nettside.

På generelt grunnlagt anbefaler vi alle som har anledning om å oppbevarer egne tabletter hjemme i tråd med DSB sin anbefaling om egenberedskap «Dette bør du ha hjemme».