Gjesdal kommune

Kommunestyret har vedtatt ny kommuneplan (arealdelen)

Kommunestyret har vedtatt ny kommuneplan (arealdelen)

Kommuneplanens arealdel er revidert. Den gir føringer for all arealbruk i kommunen. 

Plankart, planbestemmelser og andre dokumenter som beskriver planen og planprosessen ligger i kommunens planregister

Planen ble vedtatt av kommunestyret i møtet 18.09.2023.

Kontakt

Tore Glette-Iversen
Rådgiver
E-post
Mobil 47 51 74 66
Rådgiver