Gjesdal kommune

Listeforslag til kommunestyrevalget 2023

Listeforslag til kommunestyrevalget 2023

Frist for innlevering av listeforslag er 31.3.23.

Skjema og veiledning for innlevering av listeforslag

Ved innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget, er det en fordel om forslagsstillerne bruker malene og veiledningen i lenken nedenfor. Dette vil lette arbeidet for valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene ved behandling av listeforslagene.

Veiledninger, maler og ytterligere informasjon om listeforslag

Listeforslagene kan leveres elektronisk eller på papir. 

Frist

Listeforslaget sendes kommunen innen 31. mars klokken 12. Listeforslaget må være mottatt av kommunen innen fristen. 

Spørsmål?

Ta kontakt med valgansvarlig Inger Marie R. Voll, imrv@gjesdal.kommune.no / 970 888 46.

Innkomne listeforslag

Innkomne listeforslag legges ut til offentlig ettersyn etter hvert som de kommer inn (kommuneloven § 6-6(1)).

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 97 08 88 46

Politisk sekretær
Valgansvarlig
Webansvarlig