Litt info om veivedlikeholdet nå fra Gjesdal kommune

Litt info om veivedlikeholdet nå fra Gjesdal kommune

Det er mye vinterglede å se i Gjesdal for tiden, det er i seg selv veldig gøy. Flott vi kan komme oss ut og bruke vår flotte natur til snølek, aking, skøyting og skigåing.

Så er det og slik at dette snøfallet og temperaturer som veksler rett over og under 0, gir og noen utfordringer for brøytemannskapene våre. Gjesdal kommune har de siste dagene hatt disponibelt mannskap ute for å både brøyte og salte rundt omkring i kommunen. Vi følger situasjonen tett og gjør vurderinger fortløpende. Vi skulle veldig gjerne kjørt brøytebilen kontinuerlig og på alle veier i kommunen, men det klarer vi ikke.

Samme situasjon som i fjor gjelder i år, vi er nødt til å gjøre nødvendige prioriteringer innenfor vårt vintervedlikehold. Alle veier skal være håndtert og gjort kjørbare innenfor et rimelig tidsvindu, men «svarte» eller helt bare veier kan man ikke forvente å se overalt i kommunen - vi må prioritere hovedveiene og skoleveiene/busstraséene først og fremst. Vi salter og strør når været tillater det ellers.

Vi ber folk om å være forsiktige og kjøre aktsomt. Da går dette fint folkens.