Gjesdal kommune

Nye ÅBOAS helsehus

Nye ÅBOAS helsehus


I Gjesdal skal vi nå i gang med vårt største prosjekt noen gang. Det skal bygges nytt helsehus i tilknytning til dagens ÅBOAS i Ålgård sentrum. I den forbindelse engasjerte Gjesdal kommune våren 2022 konsulentbyrået Comte Bureau AS for å bistå i planleggingen av fremtidig helse- og omsorgstilbud.

Comte Bureau AS har nå kommet med sin rapport, og denne rapporten vil være et viktig verktøy i vårt videre arbeid.

Rapporten er delt inn i fire hoveddeler:

  1. Beskrive visjonene for helsehuset og hvilke behov brukerne vil ha.
  2. Anbefalinger for helsehuset i form av designprinsipper.
  3. Forklarer forskjellige behov hos brukerne av det nye helsehuset i form av illustrerte diagrammer og fremtidsscenarioer.
  4. Peker på veien videre, og pilotprosjekter å teste lenge før man flytter til det nye bygget.

Medvirkning og innspill fra direkte berørte parter har vært viktig, og både pårørende, politikere, medarbeidere og ledere er intervjuet i forbindelse med utforming av rapporten.

Rapporten kan du lese i sin helhet på vedlagt lenke: «Nye ÅBOAS helsehus» (PDF, 4 MB)